ทำไมต้องใส่ชุดยูนิฟอร์ม

– เพื่อให้สามารถแยกแยะผู้คนได้

– เพื่อเป็นการแสดงตัวตนให้ชัดเจนมากขึ้น

– การใส่ชุดยูนิฟอร์มทำให้มีความเป็นหนึ่งเดียว

– ทำให้ใครๆก็ประทับใจและเกิดความน่าเชื่อถือ

– ชุดยูนิฟอร์มช่วยยกระดับภาพลักษณ์องค์กรให้ดียิ่งขึ้น